Hartley Bay är ett litet First Nation (ursprungsbefolkning) samhälle. Byn ligger vid myningen av Douglas Channel ca 145 km söder om Prince Rupert som ligger nära gränsen till Alaska i British Columbia i Kanada. Byn kan endast nås via båt eller sjöflyg.

Gribble Island ligger strax sydost om Hartley Bay och här är andelen vita Kermodie-björnar störst i hela Greate Bear Rainforrest. Kermodie-björnar är en underart till svartbjörn. Den är dock ingen albino utan att den blir ljus beror på att den bär på två recesiva ovanliga gener. I Greate Bear Rainforrest är ungefär 30% av Kermodie-björnarna vita och den kallas även Spirit Bear på grund av att den är så ljus.